5 Gunde Ingilizce

15/06/2013 15:04
5 GündeIngilizceKampiNedir?

IngilizceKampi, kisitlizamanasahipkisilereyönelikhazirlananveekstra-yogunbirtempoylasabah 06.30 ileaksam 23.30 arasihaftanin 5 günüdevamedenbirprogramdir. DerslerveIngilizceiletisim check-in yaptiginizgününaksamiIngilizögretmenlerinizvedigerkatilimcilarilebirlikteyiyeceginizaksamyemegiilebaslamaktadir.Aksamyemegisonrasindayasömineetrafindaiçecekleriniziyudumlayaraksohbetedecek, yadaIngilizögretmenlerinizlekisabirdogayürüyüsüyaparakönünüzdeki 5 tam günlükdoludolu, ancakbir o kadardaeglencelibirprogramaçoksicakbiraksamilemerhabadiyeceksiniz.

5 günboyuncasinifiçindegeçireceginiz 45 formelderssaatininyanindaögretmenlerleyapilanyemeklervesosyalaktiviteler de düsünüldügündegünlük 16 tam saatIngilizceögreneceksiniz.Bu daklasikIngilizcekurslariylakiyaslandiginda 2,5 aylikyogunbirprogramatekabületmektedir.Birebirözelderslerilehaftada 4 saatlikbir program ilekarsilastirildigindaise 5 aylikuzunbirkursaesitolmaktadir.Gelenekselyöntemlerin, herkestarafindanbilindigiüzere, verimlilikleribazankisasürelibazanisenerdeysehiçolmamaktadir.IngilizceKampi’mizidigeryöntemlerdenayiran en önemliözelligikisasüredepratigeodaklibiryöntemleögrencilerimizeyabancidildedüsünebilmevekonusabilmeyetenegikazandirabilmesidir.

Kampimizinsonundatümkatilimcilarda “ölçülebilir” birakicilikvekelimebilgisisasirticisekildekendinigöstermektedir.OrtaminTürkçe’dentamamiylaarindirilmisolmasibasarimizin en önemliunsurlarindandir.Egitimsüresinceodalardaki TV kanallarindantutundalobidekigazetelerekadartamamenIngilizce’yiyasayabileceginizbirortamsaglanmaktadir. Kursunbaslangicindanöncedetaylibirseviyetespitsinavi, sözlümülakatveihtiyaçanalizigerçeklestirilerekkatilimcilarindogrugrubagirebilmeleriveeksikliklerineyöneliközelbirmüfredatileegitilmelerisaglanir.

Kamp hakkindakidetaylibilgiiçerenbrosürümüzüburadanindirebilirsiniz.

5 GünSonundaIngilizcem Ne DüzeyeGelecek?

EEC-Anglo olarakdeneyimlerimizdogrultusundaögrencilerimizin karma dilbecerilerinesahipolduklarinigözlemliyoruz.Örneginbirögrencinin Grammar (dilbilgisi) yetenegi Intermediate (orta) düzeydeolsadahi Speaking (konusma) becerisiçogunluklaçokdahadüsükseviyelerdedir.Bu gerçegigözönündebulundurarak, çokyönlüvekapsamlibirçalismaertesindeögrencilerimizidogrugruplarayerlestirmekteyiz.Maksimum 4 kisilikgruplardakatilimcilarimiz hem dilbecerileriaçisindanbirbirleriyleesitkisilerle, hem de aynisektördenbenzerhedefleresahipkatilimcilarlaegitimgörmektedirler.

Beginner (Baslangiç), Elementary (Temel) ve Pre-Intermediate (OrtaÖncesi) düzeyleri 5 günlükikikuriletamamlanmaktadir.Ancak Intermediate (Orta) ve Advanced düzeyleribirerseansiletamamlanir.

https://www.5gundeingilizce.eecanglo.com